Re-åpning av forumene
Du kan nå få tilgang til forumene og etterhvert også en del andre saker og ting på STPN.

Vi har flyttet til ny server og oppgradert basisprogrammvaren som hadde gått ut på dato, og dermed fått tettet eventuelle sikkerhetshull. Nå er vi klare til å reåpne forumene våre igjen.

Du kan få tilgang til forumene for en liten årlig eller halvårlig sum. Pengene gå til drift av server og andre utgifter forbundet med STP-forumene og STPN.

Bidrag kan ytes gjennom PayPal
Eller overfør via nettbank til kontonummer: 05393121345

Hele Bildet - Hele Tiden - Alt om transport på ett sted - STPN LIVE